Sisekorraeeskirjad

Kadrioru Apartments meeskond soovib, et elaksite üürikorterites hea meelega. Allpool toodud reeglite järgimine tagab mugava viibimise kogu üüriperioodi vältel. Palun tutvuge nendega.

  • Lemmikloomad on siin teretulnud. Põhiline, et lemmikloom käitub hästi ja ei sega naabreid.
  • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas, maja sisehoovis.
  • Korterisse saab ühendada interneti ja televisiooni teenused. Selleks peate ühendust võtma Telia, STV või Elisa operaatoritega ja sõlmima ühega neist teenuslepingu.
  • Lisaks igakuisele üüritasule olge valmis lisakuludeks, näiteks majahaldusteenused ja kommunaalmaksed (küte, prügivedu, vesi ja elekter).

Kui teil on mõne punkti osas kahtlusi või kui teil on küsimusi reeglite osas, pöörduge Kadrioru Apartmentsi haldurite poole. Spetsialistid nõustavad teid hea meelega.